Aktualności

REJESTR ZABYTKÓW

W załącznikach znajdują się wykazy zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że lista ciągle się zmienia i niektóre dane już w chwili publikacji są nieaktualne. W związku z tym publikowany tu wykaz nie może zostać uznany za dowód wpisania budynku do Rejestru Zabytków.

1. Zespoły i obiekty z terenu Miasta Krakowa wpisane do Rejestru Zabytków –Pobierz

2. Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy. –Pobierz

3. Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego. –Pobierz